Ginklai ir saugus elgesys tarp civiliokA?

[2018-01-03, 00:20]

AA? save laikau paA?engusiu civiliu, ginklA? turA�toju. PaA?engA�s vien jau todA�l, kad pistoletas nekirmija seife ir juo reguliariai yra A?audoma, treniruojamasi. SpA�A?iau kokie 2/10 visA? savigynai turinA?iA? ginklus gaudosi kaip reikia elgtis su ginklu, (Lietuvoje oficialiai leidimus ginklui savigynai turi apie 30 tA�kst. asmenA?) visi kiti yra pavojingi sau ir aplinkiniams. Tie kas moka TEISINGAI ir apskritai MOKA elgtis su ginklu yra pakankama retenybA�, kas kelia norA� suraityti A?iokA? tokA? tekstA� apie tai.

A�itoj raA?liavoj lupsiu per pakauA?i (arba ten kur pasieksiu) civiliams A?audantiesiems, A?audyklA? instruktoriams, priA?iA�rA�tojams, prievaizdams, bei „patyrusiems civiliams A?auliams“ kurie ir mokina tuos pavojingus sau bei kitiems kaip teisingai elgtis su ginklu (arba galvoja kad mokina). Juos manau lupt reikia labiausiai, tik po to jau galima bart tA� kuriam niekas nebuvo iA?aiA?kinta dar iki darant nesA�mones. DaA?nai be papildomo euro A?vangA�jimo net elementariA? saugumo paaiA?kinimo tikA�tis iA? A?audyklA? priA?iA�rA�tojA? nevertA�, o tas turA�tA? jiems bA�ti gA�da.

Vien A?o padarom minties A?uolA? ir pradA�kim raA?yt labiau iA? pradA?iA?. Jau gavau pastabA?, kad raA?au kaip neiA?prusA�s kaimietis, kad stiliaus klaidos bado akis ir kad raA?ant tiekai A?moniA? turA�A?iau raA?yt kitaip, bet man yra visiA?kai pofik, nes raA?au taip kaip raA?au ir taip kaip aA? galiu ir dar taip kad sugebA�tA? perskaityti visi, ne tik literatA�ros stileivos. Kaip sakant ir lunatikai kaip aA?. 😉

PaminA�kime pagrindines keturias taisykles, pasikartosiu PAGRINDINES, ne visas, kad bent jau didA?iA�jA� dalimi atitoltumA�m nuo galimybA�s persiA?aut ir grA?A?tumA�m namo sveiki. A?ia gal gerai bA�tA? paskaityti naujiems A?auliams, nors tikrai nemaiA?ys ir senbuviams, staravierams. SuraA?ysiu pradA?ioje papunkA?iui, kad galA�tumA�t pasibraukti ir sekti viskA� kA� apraA?inA�siu (kaip minA�jau anksA?iau, mano stiliaus ir kitos klaidos daro neA?manomA� skaityti tekstA� 🙂 ), o paskiau spardydamas subines ir pakauA?ius iA?dA�stysiu kas kA� ir kur daro blogai. Tad A?ek zis aut.

1. Su VISAIS ginklais, VISADA elgtis taip tarsi jie bA�tA? uA?taisyti.

2. NenukreipinA�ti ginklo A? tai ko neketini perA?auti ar nuA?auti.

3. PirA?tas visada NE ANT NULEISTUKO iki tol kol dar nenukreipA�t ginklo A? taikinA? ir nesiruoA?iat A?auti.

4. Visada bA�kite A?sitikinA� dA�l savo TAIKINIO ir tai kas yra UA? jo.

A�itie keturi punktai ne koks stebuklas. MA�sA? svajoniA? A?alies Amerikos internete tonos video ir raA?liavA? su visA? pirma iA?dA�stomomis A?iomis taisyklA�mis. KaA?kur esu matA�s ir rusiA?kA� variantA�. Kaip minA�jau ne mano iA?mislas, o didA?iausiA� ginklA? kultA�rA� turinA?ios A?alies. Daugumai internetas dabar prieinamas (visgi buvom antri pasauly pagal plaA?iajuostA? internetA� po KorA�jos), tad pasiliteratA�rinti manau galimybiA? turite, o ir dabar skaitote A?itA� mano naktA? iA?liejamA� tulA?A?.

MinA?iA? A?uolis.

1. Dieve tu A?ventas (kaA?kas man sakA� neminA�t jo prie ginklA? temos) kaip mane (ir kitus patyrusius civiliokus) biesina ir gazdina tie veikA�jai A?audyklose besisukiojantys su pistoletu rankose A? visas puse. „Taigi jis be apkabos“, „Jis gi be kulkA?“, „AA? priA?iktom kelnA�..“ (ai A?ia ne ta tema, iki gangsteriA? jiems toli irgi), krA�vos penkiaaukA?A?iA? fraziA? ir terminA? kala iA? koto ir bando padA�ti tave A? vietA�. Ir gauna atgal. Arba gaus dabar. Debilas be ginklA? saugumo suvokimo ir tiek. Kas kad ginklas iA?taisytas (bliamba, tikiuosi A?inot bent kaip ginklA� iA?taisyt? galvoju ar ne nuo to reikA�jo pradA�ti? Blin, aiA?ku, kad neA?ino, nu nieko, uA?sidedu pliusiukA� prie A?itos temosi, kad apraA?yt). Kad kad jis be dA�tuvA�s, ar tavo manymu be A?oviniA?. Durnas A?protis sukiotis su tuA?A?iu ginklu gali likti dar durnesniu A?proA?iu sukiotis ir su uA?taisytu. Plius kiti A?audykloje esantys A?monA�s, nemato, neA?ino ar lizde nA�ra A?ovinio, jie ir neprivalo A?inoti, nes ginklas neturi bA�ti atsuktas A? juos. Yra dar tokie kuriA? nesinori minA�ti, bet tie tai ypatingi debilai, „A?inau, kad tuA?A?ias, davai pamojuosiu draugeliui palei nosA? kaip vaikystA�j pimpaliukais mojavom“. Juokeliais vadinasi, matA�s ir tokiA?. A�itos rA�A?ies besmegeniai pasaulinA�je ir JAV statistikoje perA?auna arba persiA?auna savo puodynes arba bent jau kojas, A?iuptuvus (besmegeniai bestuburiai gi) ar lubas namie befilmuodami video ir berodydami draugeliams kokie jie gangsteriai. Tad lai ginklas A?iA�ri tik A? ugnies linijA� arba liaudiA?kai A? tA� pusA� kur yra taikiniai, ten dar daA?nai bA�na uA?raA?yta UGNIES LINIJA ir nupieA?ta raudona linija, suprask raudona kaip ugnis. Ir mums px kad „ginklas be kulkA?“ (techninA� terminologija manau bus dar viena tema raA?ymui, kulkas jie bl$%#@ uA?taisinA�ja A? dA�tuves). Ai tiesa A?adA�tas spyris A?audyklA? prievaizdams. Yra A?audyklA? kur arba neA?iA�rima A? tai, arba sakoma pakankamai atsainiai arba neA?iA�rima visai A? niekA�, kas vadinasi „A?mogus iA?laikA� leidimA� ginklui, saugumA� jis A?ino“. SpA�kit dar kartA�, ar A?ino.

2. Bliamba, antrA� punktA� iA?gvildenau beraA?ydamas pirmA�. Sakiau kad aA? atsilupA�s raA?ytojas (arba velniA?kai genialiai, glaustai raA?antis 🙂 ). Nesuk patrankos ne ten kur neA?audysi. NA�r ko A?ia mums galo rodyt. VamzdA?io galo, turiu omeny. Bliamba, pistoleto vamzdA?io galo. 😀 Kalibro prieisim paklausim patys jei bus A?domu.

3. Opa, kaip sako maestro. Taip greit einam nuo punkto prie punkto, kad nespA�sit pastebA�t kaip ateis pavasaris (A?itoks raA?ymo stilius uA?knisa ir mane).A� PirA?tas ant nuleistuko. Klasika supi$%#. Kad daug nekalbA�t, kai bA�sit A?audykloje pasiA?iA�rA�kit A? jos grindis porA�, trejetA� metrA? uA? A?audymo staliukA?. Arba A?alia staliukA?. Arba net staliukuose. Dieve tu A?ventas (ir vA�l religijA� kiA?u) kas ten per mA�nulio pavirA?ius nusA�tas krateriais ir duobA�m ir tikrai ne nuo meteorA? lietaus prieA? 4 milijardus metA? (A?inot gi astronomijA�, kada ten mA�nulA? atakavo asteroidai?). O kiek vaizdA? galima prisiA?iA�rA�ti youtube su pA�das persiA?aunanA?iais greito iA?traukimo kaubojais (laukiat bajerio, chaa, nesulauksit), nes pirA?tas netinkamu momentu buvo ne ten (bajeris pats praA?osi bA�ti tvotas 🙂 ). Atminkit vienA� paprastA� dalykA�, nA�ra ko pirA?to kiA?t prie nuleistuko iki tol kol ginklas nepakyla (ne nu rimtai, kas A?ia daros) A? A?audymo pozicijA�. IA?A?ovus netyA?ia (A?ia kA�, specialiai? 😀 ) bent jau tada nebus perA?autA? pA�dA?, grindA? ir iA?kaltA? akiA? nuo rikoA?etA? (akinius dA�vit tikriausiai, ne, ai kam, tiesa?) ir viskA� surinks kulkA? gaudyklA�s.

4. Pagaliau. Pavargot? O tai kA� man galvot tada kai taip raA?yt reikia. Apie A?sitikinimA� dA�l taikinio ir kas yra uA? jo. A?ia dA�siu stipriai. A?ia labai aktualu dviem klausimais. Pirmas tai A?audyklose, kur yra paprastas ir patikimas (bet ne debilams jis paprastas) bA�das prisikabinti ir pasistatyti taikinA? A?audymo zonoje tiesiog paA?iam (A?audyklA? bA�da, kai debiliukams neA?rengia automatiniA? taikiniA? „pasiuntimo“ A? A?audymo zonA� A?renginiA?). Tie kurie A?audo neA?sitikinA�, kad kolegos parA�jo nuo taikiniA? ir tie kurie eina prie jA? neA?sitikinA�, kad visi visA? ginklai yra iA?taisyti yra amA?ini debilai ir nors aA? labai viliuosi, bet netikiuA� jog vaistA? tokiems yra (padarykit taip kad aA? klysA?iau). Na gal nebent skelt A? kaktA�, bet smurtas matomai nepadA�s A?ia, o ir nesantaikos kurstyt gi nenoriu. Pasakymas kad „aA? A?audau septyniais staliukais toliau“ negalioja. KodA�l? Nes tu debilas. 😉 Kad ir kiek priA?iA�ri A?audymo zonas instruktoriai tokiA? staigiai A? ugnies linijA� besiteleportuojanA?niA? veikA�jA? pasitaiko. Per ausis reikia duoti tiems kurie priA?iA�ri ir ypaA? pirmiems kartams ruoA?ia naujus A?aulius. Kitas nagrinA�jamas dalykas jau kalbant apie savigynA�. Apie realiA� situacijA�. A�audant banditA� reikia pagalvoti kas yra A?alia jo, ir kas uA? jo, nes kulkos (ai va kur kulkos turi bA�ti, A?ia ta bA�sima tema iA? techninA�s dalies) ir kiaurai eina, ir gali kaA?kA� nusineA?ti su banditu kartu, o A?aulA? A? kalA�jimA� ilgiems metams. Na ir dar pagalvok apie betono sienA� uA? taikinio ar bandito kuri gali tau parspjaut kulkA� akin (A?ia tai jau tikrai akiniA? neneA?iojat) arba dar kur nors. Tad galvokit A? kA� A?audot.

Bendrai kalbant daugiausiai dA�mesio turA�tA? kreipti A? A?itas bA�das tie instruktoriai, mokytojai, paA?engA� draugai kurie ir mokina naujA� A?aulA?, ginklo turA�tojA�. O tie nauji A?auliai turA�tA? turA�ti proto ir priimti tas pamokas kaip tinkamas, bei apskritai jA? norA�ti ir ieA?koti. ReiktA? maA?iau numoti ranka A? tokius elementariai juokingai atrodanA?ius dalykus kaip nesukioti tuA?A?io ginklo kur nereikia ir daugiau mokinti A?iA? esminiA? saugumo taisykliA?.

PakraA?iau A?ia aA? gerai (A?A�das A?ia aiA?ku, bet pavarykit geriau). PaA?okinA�jau mintimis, paraA?inA�jau skausmingA? skaityt pastraipA?, bet kaip antram kartui manau bus gerai. Pirmas buvo apie tai „kaip gauti leidimA� ginklui Lietuvoje?“, sakyA?iau pavykusi raA?liava. Lai bus toks laikui sugadinti skirtas tekstas kuris kaA?ko iA?mokys. Ir taip, aA? sunkiai su skyryba sutariu. Ir taip man vis dar pofik.

Taikos. G. C.