Kaip gauti leidimA� ginklui

 

[2017-03-26]
SuraA?ysiu A?ia informacinA? tekstA� su visu eiliA?kumu ir ko reikia norint gauti leidimA� A?aunamajam ginklui laikyti ir neA?iotis. Kai man reikA�jo tokio teksto neradau ir teko viskA� kapstyt iA? pakampiA?. Pagal poreikA? jis bus vis papildomas jei kaA?kas keistA?si eigoje.

[red:] Pilietis norintis turA�ti ginklA� savigynai turi bA�ti bent 23- eriA? metA?.

Pirmas dalykas tai reikia nusprA�sti ar tikrai Jums reikia ginklo namie ir prie savA�s. Turint ginklA� A?mogus turi bA�ti stipriai atsakingesnis uA? save ir kitus. Plius daugeliui uA?kliA�va ginklA? turA�jimo ir laikymo taisyklA�s paminint tai, kad uA? paA?eidimus yra anuliuojami leidimai bei grA�sia baudA?iamoji atsakomybA�. Toks dalykas, kaip negalA�jimas „A?pA�sti“ A? alkotesterA? daugiau nei 0.4 promilA�s turint su savimi ginklA� daugeliui sukelia nepatogumA�, „O kaip aA? neA?iuosi ginklA� A? miestA� nakA?iai kai eisiu su draugais A? barA�?“. Dar toks dalykas kaip kad nepalikti ginklo maA?inos bardaA?ioke ar namie ant komodos irgi sukelia „nepatogumA�“. O jeigu dar kokia A?mona trenkta ir myA?A?iojanti, kad namie ginklo negalima nes vaikas nusiA?aus, bo iA?auklA�ti jo teisingai neiA?eina (vaiko, ne ginklo). Tad kaip minA�jau, pirma iA?siaiA?kinam ar tikrai reikia ginklo.

Turint ginklA� reikia nusiteikt, kad nori nenori karts nuo karto teks bendraut su policija dA�l patikrinimA?, leidimA? pratA�simA? kas penkis metus, seifA? prisukimu prie sienA? ar grindA?, paA?iA? ginklA? patikrinimo kas penkis metus balistikai ir pan. Jei yra alergija policijai sunku bus turA�ti ginklA�. :D:D BA�tinas dalykas kA� tikrai reikia daryti tai su turimu ginklu treniruotis, o A?ia Lietuva, ne Amerika, tai savo kaimo sodyboje to daryti negalA�site, teks mokA�ti A?iokA? tokA? pinigA�lA? uA? A?audyklA� ir treniruotes, investuoti A? save.IA?mokti valdyti ginklA� ne tik tam kad pats sau kojos nepersiA?autumA�t, bet ir tam kai teks jA? panaudot su reikalu, pavyktA? tai ir padaryti teisingai.
Jei visgi niekas neiA?gA�sdino, skaitom toliau.

TeoriA?kai yra eiliA?kumas nuo kurio reikA�tu pradA�ti visus reikalus, bet.. SuraA?ysiu viskA� ko riekia apskritai, kad gauti leidimA� A? rankas, o tada aptarsiu kiekvienA� aspektA� atskirai. Kol kas raA?ysiu nebA�tinai tokia tvarka kaip bA�tina daryti bet galima ir tokiu eiliA?kumu.
1. MedicininA� paA?yma iA? gydymo A?staigos, forma 049/a
2. PraA?ymas policijai dA�l galimybA�s gauti leidimA� ginklui savigynai.
3. Leidimo ginklui kursai mokykloje.
4. Seifo pastatymas ir pridavimas.
5. Leidimo atsiA�mimas

Pats dabar pastebA�jau, kad suraA?iau kaip ir geriausiu eiliA?kumu kokiu ir reikA�tA? viskA� tvarkytis. Matomai natA�raliai taip susidA�liojo, kadangi teko pereiti procedA�ras du kart, pradA?ioje man, tada A?monai. Sukomentuosiu maksimaliai kas iA? ko ir kaip. Beje paminA�siu, kad jeigu yra galimybA� tvarkytis internetu, t.y. turite mobilu ar el. stacionarA? paraA?A� tai labai galima sutaupyti laiko vaA?inA�jimui A? policijA� pildant praA?ymus.

1. MedicininA� paA?yma iA? gydymo A?staigos, forma 049/a. Principe nieko mandro, bet neA?inant yra vienas maA?as kabliukas kuris sutrukdys, kad ir sveikiausiam asmeniui per vienA� kartA� praseiti apA?iA�ra jei to neA?inosit iA? anksto. Apie viskA� iA? eilA�s. AA? sau asmeniA?kai viskA� tvarkiausi Vilniuje ir mano poliklinika turi a�?Darbo medicinos centrA�a�?, taigi viskas yra vienoje vietoje ir per kabinetus vaikA?A?ioti nereikia, t.y. nereikia maltis per skirtingas A?staigas. Kaip yra maA?esniuose miestuose neA?inau. Princie ten pat iA?raA?o paA?ymas darbui, vairuotojo paA?ymA�jimui ir pan.
Pirmos durys. Pasakai, kad reikia paA?ymos ginklui savigynai ir ten iA?karto A?ino kokioje formoje reikia pildyti. Be abejo paklausia „o kam jums ginklas?“ bet A?ia tik A?iaip, nes A?domu. Tada tikrina regA�, klausA�, kraujo spaudimA�, pavarto kortelA� kas kaip. Supildo iA? savo pusA�s duomenis. Tiesa, bA�tina foto nuotrauka dokumentams. JA� turi priklijuoti prie paA?ymos. Paduoda A? rankas ir siunA?ia daryt kardiogramos, kad bA�tum ginkluotas ir sveika A?irdimi (kaip iA? vieno jau klasikinio zombiA? filmo „svarbiausia sveika A?irdis“ . Tada nueini susimoki a��15 uA? tuos visus paraA?us ir A?tampus. Va tada eini ten kur mitais, ir legendomis apipinta vieta, psichiniA? ligA? centras. Vilniuje, mano poliklinikoje Antakalny jis atskirame korpuse tai reikia paA�jA�t iki jA?. Kitur gali bA�t ir kartu, bet A?ia atskirai, atskira registratA�ra ir t.t. Ten turi gaut paraA?A� ir A?tampA�, kad tinkamas tokiam leidimui. Principe kaip minA�jau nieko mandro. IA? esmA�s jie A?iA�ri ar nA�ra pas juos A?raA?A? apie tave. Jei nA�ra vadinasi nebuvo bA�dA? su galva. Duoda pora lapukA? su klausimais kur reikia paA?ymA�t taip, ne. Ar sirgA�s tokiom tai tokiom ligom, ar yra giminA�j kas nusiA?udA�s ir pan. Esu girdA�jA�s kad geriau ten nemeluot, vistiek iA?lA?s. :D:D Bet jei jau pasiryA?ot, kad esat pilietiA?kas ir protingas asmuo tai ir jie taip manys. PO anketA? siunA?ia pas gydytojA� kuri vA�l paklausia „kam jums ginklas?“ ir tikiu A?A? kartA� ne be reikalo. :):)
Ir va A?ia bus maA?as kabliukas apie kurA? minA�jau pradA?ioje. Prie ligA? istorijos kortelA�s turi bA�ti A?klijuota JA�sA? charakteristika. Nes jA? yra kaip bA�tinas diagnozavimo veiksnys psichiatrineme. Kadangi aA? to neA?inojau tai tA� dienA� ir neturA�jau jos, dA�l ko teko sugaiA?ti laiko. Kadangi jA�s dabar A?inosite, atsineA?kite jA� iA? anksto. Kaip raA?oma charakteristika ir kas jA� turi paraA?yti nesiplA�siu, yra internete (gal kada A?kelsiu pavyzdA?), bet principe, kad daA?niausiai A?monA�s vadovas raA?o charakteristikas savo darbuotojams ir ji turi bA�ti teigiama. :):).
Po psichiatro paraA?o grA?A?tam A? kabinetA� pradA?ion, kur padeda paskutinius paraA?us paA?ymoje. Jei medicininei patikrai registruojatA�s iA? anksto ir turite foto bei charakteristikA� viskA� galima padaryti per pusantros valandos. Per tiek laiko, kai jau viskA� A?inojome praA�jo mano A?mona.

2. PraA?ymas policijai dA�l galimybA�s gauti leidimA� ginklui savigynai. Jis yra ilgiausia ir manau kai kuriems svarbiausia procedA�ra, nes nuo sprendimo iA?nagrinA�jus praA?ymA� priklausys ar apskritai galA�site turA�ti ginklA� tiek savigynai tiek medA?ioklei. NagrinA�jimo metu yra nustatoma ar asmuo yra nepriekaiA?tingos reputacijos. Kas yra nepriekaiA?tinga reputacija nesiplA�siu, A?ia jau mokykloje tai papasakos bet principe asmuo turi bA�ti NEBAUSTAS pagal BK straipsnA? kuriame numatytas laisvA�s atA�mimas nuo trijA? metA?, nesvarbu ar gavo lygtinai ar sA�dA�jo metus ar tris. Pats praA?ymas yra nagrinA�jamas iki 30 dienA? ir iA? praktikos paA?iam, bei iA? girdA�tA? kitA? asmenA? mA�nesA? jA? ir nagrinA�ja. Kainuoja a��14 Tiksliau galima patikrinti asmenA? iA?karto, bet matomai pasiliekamas rezervas laikui, kad tikrai spA�t. Jei praA?ymas pildomas internetu tai atsakymas ateina irgi internetu, savitarnoje, jeigu gyvai policijoje tai ateina paprastu paA?tu A? namus. Ar pildoma internetu ar gyvai, nagrinA�jimas vyksta tiek pat. Pildant praA?ymA� reikia nurodyti savo duomenis ir adresA� kuriame bus laikomi ginklai, ir bA�tinai asmenA? nuo 14- os metA? kurie gyvena kartu (ar yra registruoti nesvarbu) nes ir juos turA�s patikrinti dA�l nepriekaiA?tingos reputacijos. Pildant praA?ymA� reikia suraA?yti ginklo laikymo adresA�, vardus, pavardes, asmens kodus ten gyvenanA?iA? ir pateikus praA?ymA� laukti mA�nesA? iki sprendimo priA�mimo. Per tA� laikA� galima tvarkytis kitus reikalus. Svarbu, gavus teigiamA� patvirtinimA�, kad galite turA�ti ginklA� visA� kitA� reikia susitvarkyti per tris mA�nesius, kitaip vA�l reiks daryt patikrA�.

3. Leidimo ginklui kursai mokykloje. Vilniuje mokyklA? yra neviena. Galima rinktis. Kam reikA�s galA�siu parekomenduoti vienA�. Kaip su provincija, neA?inau, reikia tikslint. Kaina apie a��80 [2017-kovas]. Principe apie dvi savaites trunkantys kursai apie 5-6 uA?siA�mimai teorijos, vienas iA? jA? su ginklais apmokymui saugiam elgesiui ir A?audymui. Po to egzaminas su policijos pareigA�no prieA?iA�ra. IA?lakius gaunamas paA?ymA�jimas- diplomas kuris galioja visA� laikA� ir jA? reikA�s pristatyt parodymui A? policijA�.

4. Kad galA�tumA�te turA�ti ginklA� reikia A?rengti seifA�. Smulkiai nesileisiu A? niuansus ko reikia jei ketinsite laikyti daug ginklA?, (pvz 12), bet pradA?iai, vienam ginklui savigynai.
Seifai turi atitikti tris pagrindinius reikalavimus. Seifo sienelA�s storis turi bA�ti bent jau 3 mm ir daugiau, spyna- uA?raktas turi bA�ti vidiniai, ir seifas turi bA�ti prisuktas prie sienos ar grindA? bent jau dviem taA?kais, kad neklibA�tA? ir staigiai neitA? jo nurauti. Seifo dydis priklauso nuo to kokio dydA?io ginklams savigynai imsite leidimus. Jei pistoletai, revolveriai tai pakanka maA?o, 30x30x40 seifuko, jei lygiavamzdis pompa ar medA?ioklinis A?autuvas logiA?ka, kad reikia metro ir daugiau aukA?A?io. Beje jei turite ar norite pirkt iA?karto rimtA� seifA� tai galima imti nuo 350 kg svorio kurio sukti prie grindA? nereikia. SeifA? kainos A?vairios. Nuo kiniA?kA? maA?A? senukuose uA? a��40 ir dideliA? kiniA?kA? uA? a��200 iki rimtA? ginklA? seifA? su brangiom spynom uA? a��600 ir daugiau. Galima rasti skelbimuose geros bA�klA�s naudotA� seifA� uA? stipriai pigiau (kas gali nutik seifui nuo stovA�jimo:) ). Reikalui esant galima parekomenduot kur gauti.
Tada kai seifas stovA�s ten kur turi bA�ti, jA? reiks parodyt policijos inspektoriui, kad jA? paA?ymA�tu prie jA�sA? duomenA?. Pildant praA?ymA� internetu galima sutaupyt laiko vaA?inA�jimui, bet manau galima tai suderinti ir telefonu su apylinkA�s inspektoriumi. Atvyksta susitarus iA? anksto nemokamai. Pajudina, paA?iA�ri patvirtina el sistemoje. IA?raA?inA�jant leidimA� policijoje jau A?inos kad tinkamA� seifA� tinkamA� turite.

5. ViskA� A?itA� praA�jus galima registruotis A? policijos licenzijavimo skyriA?, kad atsiimti leidimA�. Yra variantas visus skenuotus popierius siA?sti per savitarnos sistemA� internetu, bet nematau tam tikslo, nes vistiek atA�jus iA?siimti leidimo originalA? reikia. AtsineA?am, sprendimo priA�mimA� iA? policijos (jei gavote paA?tu), medicininA� paA?ymA�, diplomA�lA? iA? mokyklos, kad iA?laikA�te egzaminA� ginklui ir viskas. Su tuo visu turtu ir 60 ct pagamina laminuotA� paA?ymA�jimA� penkeriem metam. PO penkiA? metA? bA�tina vA�l praeiti medicininA� ir atvykti prasitA�sti paA?ymA�jimA�. Jei to nepadarysite, o turA�site nusipirkA� ginklA� sulauksite pareigA�nA? kurie ginklA� paims saugojimui ir jums uA?dA�s baudA�, todA�l prasitA�sinA�ti leidimA� reikia kokA? mA�nesA? prieA?, kad nespA�tA? pasibaigti senas leidimas. Jei nespA�jote, ginklus galite ir privalote nuveA?ti pats iki termino pabaigos policijai saugoti kol bus iA?duotas naujas leidimas.
Tiek bendrai informacijos leidimo ginklui gauti.

#leidimas_ginklui

#leidimas_koviniam_ginklui

#kaip_gauti_leidimA�_ginklui