Kaip pateikti prašymus epolicija.lt sistemoje

[2018-01-30]

Saliut visiems.

Paskutiniu metu padaugėjo vis klausianA?iA? kaip gauti leidimA� ginklui. Kadangi aA? toks afigienas informacijos A?altinis vis nukreipiu A? savo raA?ytA� tekstA� „Kaip gauti leidimA� ginklui“ ir visi bA�na patenkinti (net sako kad linksmai ir aiA?kiai paraA?yta viskas). Bet va dar paskutiniu metu atsiranda A?moniA? kurie klausia kaip paduoti praA?ymus per Epolicija.lt nes daug kam gal ten atrodo painu (kaip ir daugely valstybiniA? institucijA? sistemose). Tiesa, kaip nekeista per epolicija nA�ra taip painu kaip gali atrodyti. Kadangi viskA� ten suprantu net aA?, o ir pereidinA�jau viskA� porA� kartA? suraA?ysiu kaip ten tvarkytis. SuraA?ysiu ir sudA�siu screenshootus kad galA�tumA�t matyti kas kaip atrodo. 😉

Tad lets gou. Imituojam situacijA�, kad esam nauji, bA�simi ginklA? turA�tojai ir norim pradA�ti nuo pradA?iA?. Kaip raA?iau A?ia reikia medicininA�s paA?ymos. Tada einam A? epolicija.lt ir prisijungiam. DeA?inA�je pusA�je virA?uje yra prisijungimo mygtukas kurA? ir spaudA?iam. Pasirenkam kad jungiatA�s kaip gyventojas. Toliau pasirenkam kokiu bA�du jungsitA�s: bankas, mobilus ar stacionarus paraA?as, dar ten kokiA? tai A?iA�dA? yra. Prisijungiam su Jums patogiu.

Tarkim prisijungA�m. AiA?ku daA?niausiai papraA?o paspausti patvirtinimo mygtukA� ties JA�sA? duomenimis, kA� ir darom. Toliau jau atsirandame epolicijos savitarnoje. Mums dabar reikia paduoti praA?ymA� kad policija patikrintA? ar JA�s apskritai galite turA�ti ginklA�. Jums reikalingas praA?ymas yra pasirenkamas iA? kairA�je meniu PASLAUGOS, toliau jau per vidurA? pasirenkame LICENCIJAVIMO PASLAUGOS, LEIDIMAI LICENCIJOS. Tada atsiranda krA�va praA?ymA? ir formA? sA�raA?A? iA? kuriA? mes renkamA�s mums reikalingA� LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS IA�DAVIMAS. Jam atsidarius supildome viskA� kA� praA?o. JA�sA? duomenys, adresas kur norA�site laikyti ginklus, kas ten kartu gyvena, jA? asmens kodus, vardus pavardes, prie dokumentA? prisegsite skenuotA� medicininA� paA?ymA� ir iA?siA?site visA� A?itA� gA�rA? patikrinimui, kas uA?truks mA�nesA?. Tiesa, uA? A?itA� paslaugA� reikA�s susimokA�ti pavedimu a��14. Ir tik tada prasidA�s praA?ymo nagrinA�jimas. Lygiai tas pats yra su seifo kurA? A?rengA�te ir norite „priduoti“ policijai patikrinimui. A?emiau praA?ymo leidimui ginklui yra praA?ymas „Ginklo laikymo sA�lygA? patikrinimui“, kuris nekainuos ir jA? uA?pildA� turA�tumA�te susiderinti patogA? laikA� su policijos pareigA�nu kuris atvaA?iuos ir patikrins kaip JA�sA? seifas duotuoju adresu atitinka sA�lygas, kurias ir kokios jos turi bA�ti, esu jau apraA?A�s „KaipA�gauti leidimA� ginklui“ raA?liavoj. Lygiai toje paA?ioje vietoje yra ir praA?ymai keiA?iant ginklo laikymo vietA� (kada pvz persikraustot A? kitA� butA�) , praA?ymai pratA�sti leidimA� ir pan. Kas toliau prie leidimo ginklui iA?davimo. Po sprendimo priA�mimo (sakykim kad jis teigiamas) po JA�sA? pateiktu praA?ymu bus priimto sprendimo apraA?ymas ir kA� riekia daryti toliau. Kai iA?silaikysit kursus mokykloje, skenuotA� diplomA�lA? irgi bus galima nusiA?st ten pat, bet kai jau bus laikas ateiti pasigaminti leidimA� vistiek reikA�s visA? originalA?.A� AA? kadangi med paA?ymA�, mokyklA� ir seifA� prisidaviau dar prieA? iA?nagrinA�jant praA?ymA� tai su praA?ymu prisegiau ir visA? dokumentA? kopijas kas gal paspartino tvarkymA�, nors kaip ir uA?siminiau vaA?iuojant leidimo pasiimti A? Licencijavimo skyriA? originalus reikia atveA?ti. Tiek A?ia tokio maA?daug uA?vedimo ant kelio. Realiai per epolicijA� galima susitvarkyti viskA� ir A? patA? licencijavimo skyriA? vaA?iuoti tik pasiimti leidimo kas manau tikrai taupo laikA�, ypaA? jei tas skyrius yra vienas kaA?kur rajono centre ir tris kart iki jo vaA?iuot nesinori.

Tiek A?ia A?inios, jei rasit neatitikimA? ar pasikeitimA? A?itoje tvarkoje praA?om informuokit, pakeisim info kad A?itas tekstas bA�tA? kuo informatyvesnis.

https://www.facebook.com/GinkluotasCivilis/

info@ginkluotascivilis.lt

#leidimai_ginklui

One Comment