[2018-01-03, 00:20] Aš save laikau pažengusiu civiliu, ginklų turėtoju. Pažengęs vien jau todėl, kad pistoletas nekirmija seife ir juo reguliariai yra šaudoma, treniruojamasi. Spėčiau kokie 2/10 visų savigynai turinčių ginklus gaudosi kaip reikia elgtis su ginklu, (Lietuvoje oficialiai leidimus ginklui savigynai turi apie 30 tūkst. asmenų) visi kiti yra pavojingi sau ir aplinkiniams. Tie kas