Naudojimo taisyklės

Redakcija [2017-11-11]
Skelbimų svetainės GINKLUOTASCIVILIS.LT bendros taisyklės.

Ginkluotascivilis.lt tai specializuota skelbimų svetainė (toliau Svetainė) skirta ginklų naudotojams ir yra skirta palengvinti civilinėje apyvartoje ginklų pardavimą- pirkimą. Mes primename, kad tai yra stipriai įstatymo reguliuojama sritis ir, kad ginklų turėjimui, prekyba jais turi griežtas taisykles. Visi asmenys be išimties privalo turėti leidimus, bei licenzijas disponuojant ar kitaip valdant ginklus bei amuniciją. Lietuvos įstatymas leidžia civiliam asmeniui turėti B, C, ir D kategorijos ginklus turint visus leidimus tam ir sudarius tinkamas sąlygas jiems laikyti. Pažeidžiant ginklų laikymo taisykles bei kartu ir įstatymus yra baudžiama pagal Baudžiamąjį kodeksą.
Registruodamasis Vartotojas prisiima visa atsakomybę už skelbimuose patalpintą informaciją, tekstus, fotografijas ( toliau Turinį) į Svetainę.
Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę į turtą kurį parduoda, keičia ar kitaip realizuoja, bei valdo.
Vartotojas patvirtina, kad jis turi visus leidimus ir licenzijas disponuoti, bei naudotis tuo turtu kurį parduoda, keičia ar kitaip realizuoja, bei valdo.
Visi ginklų sandoriai turi būti sudaromi per tuos sandorius tvarkyti galinčias įstaigas.
Turinys turi būti aiškus, suprantamas. Turinys negali būti įžeidžiantis, diskriminuojantis, rasistinis ar kurstantis nesantaika.

Svetainę nekontroliuoja svetainės Vartotoju viešinamo Turinio ir nebus atsakinga už tokio turinio tikslumą, kokybę ar legalumą.
Svetainė neatsako už Vartotojų ar trečiųjų asmenų patirtį dėl Svetainėje talpinamo turinio ar pasekmių dėl tokio turinio, ar esant nelegaliai veiklai.
Svetainė pasilieka teisę, bet ne pareigą, tikrinti netinkamus skelbimus ir visą kitą Vartotojo paskelbtą turinį, jį blokuoti ir šalinti siekiant sustabdyti tokio Turinio perdavimų.
Kiti Svetainės Vartotojai turi galimybę pranešti apie netinkamą turinį (tam yra mygtukas po skelbimu) ir Svetainės administracija gali (ir imsis) veiksmų nustatyti ar Turinys tinkamas ar turi būti stabdomas ir šalinamas.
Svetainė jokiais būdais nedalyvauja jokiuose pirkimo- pardavimo ar kitokiuose skelbimuose aprašytuose sandoriuose ar susitarimuose.
Visi pranešimai ir informacija tarp Svetainės ir Vartotojo siunčiami elektroniniu paštu nurodytu Svetainės kontaktų skiltyje ir tuo kurį kaip savo nurodą registruodamasis Vartotojas.

Pastebėjusi nelegalų ar keliantį abejonių Turinį, arba gavusi pranešimą apie tokį turinį iš kitų Vartotojų, bei jį patikrinusi, Svetainės administracija apie tai visada praneša Policijai, bei kitoms reikalingoms institucijoms.